НОВОСТИ

HEAD Form Fit
01 Dec 2017
 
HEAD Form Fit технологија која овозможува прилагодување на ски кондурата према вашето стапало. Функционира на принцип на загревање на кондурата во специјална печка и при самото ладење се оформува према стапалото. Со самото прилагодување се зголемува удобноста , рамнотежата и контрола.

https://www.youtube.com/watch?v=Rf3CS8Tw8dMНазад