Specialized Body Geometry Технологија која овозможува најоптмални перформанси на седлото, нараквиците и обувките