ИМ

  
Име: Даниел - Дачо
Презиме: Давчев
Дата на раѓање: 10.08.1989
Категорија: FR/DH/BMX


  
          

Име: Бојан - Вештер
Презиме: Наунчевски
Дата на раѓање: 32.03.1986
Категорија: FR/DH


  

Име: Методија
Презиме: Ицев
Дата на раѓање: 13.06.1986
Категорија: FR/DH


  Име: Радислав - Раде
Презиме: Кочовски
Дата на раѓање: 17.05.1980
Категорија: XC

  
   
  Име: Борче - Шуки
Презиме: Јаневски
Дата на раѓање: 31.12.19XX
Категорија: XC/ROAD
  

     Име: Александар - Ламбе
Презиме: Здравев
Дата на раѓање: 19.04.1975
Категорија: XC/ROAD


  Име: Владимир
Презиме: Здравев
Дата на раѓање: 20.10.1973
Категорија: XC/ROAD
  

  Име: Синиша
Презиме: Спироски
Дата на раѓање: 24.03.1964
Категорија: XC


   Име: Виктор
Презиме: Крстевски
Дата на раѓање: 26.12.1972
Категорија: XC/Hubrid/AM


Име: Бруно
Презиме: Николиќ
Дата на раѓање: 13.05.1995
Категорија: Street/АМ