ЦЕНОВНИК НА УСЛУГИТЕ

Штелување на менувачи 100 ден.
Штелување на кочници 100 ден.
Комплетен сервис 1000 ден.
Центрирање на бандажи 100 ден.
Менување ланец 100 ден.
Менување гарнитура 200 ден.
Менување педали 100 ден.
Подмачкување амортизер 500 ден.
Исправување на дискови 150 ден.
Менување на пакни на диск 150 ден.
Менување на глицерин во диск 700 ден.
Менување пакни во кочница 100 ден.
Преплетување на бандаж 400 ден.
Чистење на запчаници и ланец 200 ден.
Подмачкување на средна осовина 200 ден.
Подмачкување на гарнитура 100 ден.
Подмачкување на главини 200 ден.
Ски сервис
-Восок 300 ден.
-Сервис мал (острење кантови и восок) 600 ден.
-Сервис голем (пополнување со пластика, острење кантови и восок) 1000 ден.
Борд сервис
-Восок 400 Ден.
-Сервис Голем ( пополнување со пластика, острње кантови, подмачкување со восок ) 1000 ден.
-Сервис Мал ( острење на кантови и подмачкување со восок ) 600 ден.
- Топ Сервис (Поправка и полирање на база, острење кантови , подмачкување со восок,
подмачкување на везови препорачано за натпреварувачки скии ) 1500 ден.