Head EDGE+ 8.5    
Ниво Полупрофесионално
Влошка Анатомска со можност за грејач
Жабици 4 пластични и една микро
Флекс индекс     60
Големина 250,260,265...305