Цена: 92.200 ден.

Specialized Chisel Comp 29er
Повеќе информации >>

Цена: 70.700 ден.

Specialized Rockhopper Pro 29er
Повеќе информации >>

  

Цена: 52.800 ден.

Specialized Rockhopper Expert 29er
Повеќе информации >>

Цена: 43.000 ден.

Specialized Rockhopper Comp 29er
Повеќе информации >>

Цена: 34.400 ден.

Specialized Rockhopper Sport 29er
Повеќе информации >>

Цена: 41.200 ден.

Specialized Pitch Expert 650b
Повеќе информации >>

Цена: 36.900 ден.

Specialized Pitch Comp 650b
Повеќе информации >>

Цена: 30.700 ден.

Specialized Pitch Sport 650b
Повеќе информации >>

Цена: наскоро

Specialized Pitch 650b
Повеќе информации >>

Цена: наскоро

Specialized Rockhopper WMN 29er
Повеќе информации >>

Цена: 36.900 ден.

Specialized Pitch Comp WMN 650b
Повеќе информации >>

Цена: 30.700 ден.

Specialized Pitch Sport WMN 650b
Повеќе информации >>

 

 

 

Цена: 147.600 ден.

Specialized Tarmac Elite
Повеќе информации >>

Цена: 58.400 ден.

Specialized Allez Sport
Повеќе информации >>