Цена: 94.900 ден.

Specialized Chisel Comp 29er
Повеќе информации >>

Цена: 72.900 ден.

Specialized Rockhopper Pro 29er
Повеќе информации >>

  

Цена: 54.400 ден.

Specialized Rockhopper Expert 29er
Повеќе информации >>

Цена: 44.300 ден.

Specialized Rockhopper Comp 29er
Повеќе информации >>

Цена: 35.400 ден.

Specialized Rockhopper Sport 29er
Повеќе информации >>

Цена: 42.400 ден.

Specialized Pitch Expert 650b
Повеќе информации >>

Цена: 37.900 ден.

Specialized Pitch Comp 650b
Повеќе информации >>

Цена: 31.600 ден.

Specialized Pitch Sport 650b
Повеќе информации >>

Цена: наскоро

Specialized Pitch 650b
Повеќе информации >>

Цена: наскоро

Specialized Rockhopper WMN 29er
Повеќе информации >>

Цена: 37.900 ден.

Specialized Pitch Comp WMN 650b
Повеќе информации >>

Цена: 31.600 ден.

Specialized Pitch Sport WMN 650b
Повеќе информации >>

 

 

 

Цена: 149.900 ден.

Specialized Tarmac Elite
Повеќе информации >>

Цена: 59.900 ден.

Specialized Allez Sport
Повеќе информации >>