Прв натпревар во DH на Пелистер, 1 и 2 Ноември 2008 година